Кризисни мерки

Във връзка с обявеното извънредно положение, ТД “Черноморски простори” Варна ограничава своята дейност за масово събиране на туристи и своите прояви, което е в сила до 13.04.2020 или до друго решение на Народното събрание. Моля всички да спазват предписанията на Министерството на здравеопазването за спазване на лична хигиена и да не се събираме без причина.

Отпадат проявите:

 • Оцеляване в планината при зимни условия – Малоьовица.
 • Екскурзията до гроба на Кан Аспарух
 • Участие в поканите на други туристически дружества.

С уважение УС на ТД”Черноморски простори” Варна

Шетнадесетия Национален преглед “Оцеляване в планината при зимни условия Мальовица 2020”

ТД “Черноморски простори” Варна ви кани на Шетнадесетия Национален преглед “Оцеляване в планината при зимни условия Мальовица 2020”.

За повече информация можете да се запознаете с Правилата за провеждането и.

Общо събрание на ТД “Черноморски простори”

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 18 февруари /вторник/ 2020 г. от 16:30 часа в гр. Варна  ул. „Столетов” № 3 / в дома на СОСЗР/   и на основание на решение на УС на ТД от 11.01.2020 г.  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2019 г.
 2. Приемане  на финансов отчет за 2019 г.
 3. Отчет  на  Инспектората  за 2019 г.
 4. Приемане на календарния план и бюджета за 2020 г.
 5.  Избор на делегати за ОС на БТС, БФТ, БФТВ, ФММПТ за 2020 г. и представители за Младежкия форум към Община Варна.   
 6. Разни  /приемане на нови членове, за членския внос, членските карти, наемите на имущества и други/.

Поканват се всички членове на Дружеството /редовно отчетени за календарната 2019 г./ да  присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум ОС ще започне един час по-късно. Мястото не се променя.

Прояви за месец октомври

Прояви

на ТД „Черноморски простори” за м. октомври 2019 г.

/може да настъпят промени/

 1.  Световен ден на ходенето – 6 октомври /неделя/ – домакинство на  ТД „Черноморски простори” в Морската градина  – поканен е целият град – начало 10:00 ч. пред Раковината – томбола в 12:00 ч.;
 2. Екскурзионно в пл. Родопи от 17 до 20 окт.-  х. Тешел и др.
 3.  Маркировка на част от Е-3 по билото на Стара пл. 11 – 13 окт. – записване
 4.  Маркировка /опресняване/ – по отделен план на Мадарско плато..
 5.  Поход на Мадарско плато с ветерани туристи – 
 6.  Участие в срещи на туристите ветерани – по покани;
 7. Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 8.  Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 9.  Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 10.  Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

         Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в   СОСЗР  от 08. Окт..

   Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Прояви за месец септември

Прояви
на ТД „Черноморски простори” за м. септември 2019 г.
/може да настъпят промени/

1. Международен поход по колоездене до гр. Истанбул – 29 авг. – 10 септ.
2. Световен ден на ходенето – 28 септември /събота/ – домакинство на ТД „Черноморски простори” на Ковшак чешма – поканен е целият град;
3. Участие в:
– Поход в Стара пл. – по график на х. Узана;
– Поход до х. Младост – по покана – 14 и 15 септ. – записване;
4. Среща на туристите ветерани в Албена с домакин КТВ „Одисей” Добрич – 13 – 15 септември – записване;
5. Бивакуване на палатки;
6. Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
7. Плажуване със здравословна цел
8. Участие в срещи на туристите ветерани – по покани;
9. Посещение на театрални постановки във Варна – по обяви на театрите.
10. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
11. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
12. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя
Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:00 ч. събиранията в парка на цар Калоян.
Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Прояви за месец август

 1. Международен поход по колоездене до гр. Истанбул – 29 авг. – 10 септ.
 2. Екскурзионно в Стара планина –
 3.  Бивакуване на палатки;  
 4.   Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 5. Екскурзионно в Рила 17 – 24 авг.
 6. Плажуване със здравословна цел
 7.  Участие в срещи на туристите ветерани – по покани;
 8. Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 9. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 10.  Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 11.  Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

         Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:00 ч. събиранията   в  парка на цар Калоян.

   Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Прояви за месец юли

 1. Нощен поход – 1юли
 2. Поход по случай 1 юли Джулай морнинг /край морето или Тутракан/;
 3.  Посещение на тържествата в Силистра ;
 4. Подготовка на 21 НТП „Черноморски бряг 2019” – 1-9 юли;
 5. Среща на туристите в гр. Разград – 6 и 7 юли
 6.  21 НТП „Черноморски бряг 2019”  – 13 – 17 юли;
 7. Срещи на туристите ветерани – според поканите;
 8.   Бивакуване на палатки  
 9.    Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 10.  Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 11. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя за подготовката за колопохода до Истанбул през август.
 12. Екскурзионно в Пирин
 13. Екскурзионно в Стара планина;
 14.  Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 15.  Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

         Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:00 ч. събиранията   в  градинката до паметника на цар Калоян.   Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков