Младежки проект „Здраве сред Природата”

Младежки проект „Здраве сред Природата”

               Проект с това име започна да се реализира през м. юли 2013 г.  Дейностите  ще бъдат насочени към ученици и младежи, които са ориентирани към опазване на природата и използването й в полза на физическото укрепване. Очаква се привличането на около 35 до 50 младежи, според проявата. Местата за походи и излети са избрани специално, заради екологическата чистота на защитените местности , резерватите и природните паркове.

           Участниците са преди всичко ученици от 5-та ЕГПЧЕ „Йоан екзарх”.  Първите прояви са излети в околностите на Варна, които целят укрепването на здравето на участниците. Екипът на проекта е опитен в реализирането на младежки проекти. Привлечените учители са преди всичко ръководители на модул „Туризъм”. Те са моторът на проекта и трябва да се отдаде благодарност на тяхния труд. Соня Иванова и Желязко Желязков със старание и настроение се включват навсякъде.

           В началото успяхме да разпределим задълженията си в екипа, сключихме граждански договори и съответно осигуряването на проявите. Набелязахме и планински водачи от Дружеството, които с опита си да помогнат за реализирането му.

            ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОБЩИНА ВАРНА.

Атанас Сивков
Ръководител на проекта

15 юли 2013 г.