Прояви за месец януари 2014 г.

  1. Поход с ученици във Великотърновска област- 2 – 5 януари
  2. Честване но Йорданов ден – КАТЕДРАЛАТА – буна 1 на 6 януари
  3. 11 ЯНУАРИ – 34 Г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ТД – ПОХОД ДО ЛОБНОТО МЯСТО НА ВОЙВОДАТА ХРИСТО ПАТРЕВ – 9:00 на жп. Гара с влак до Дългопол и преход – връщане същия ден с влак
  4. 12 януари – 10:00 ч. Владиславово до ЯЙЛАТА
  5. 18 януари – честване на Бабин ден – записване
  6. 24 – 26 януари – поход до Етрополе и Балкана
  7. Ежеседмични поход и излети в околностите на Варна
  8. Ежеседмични колопоходи до 30 км