Прояви за месец март

  1. Поход в Родопите – 1-3 март
  2. Поход до Мадара – по случай 8 март – записване
  3. Оцеляване в планината – 12 – 16 март – виж Наредбата – записване
  4. Обучение по ски 12 – 16  март
  5. Екскурзии в събота и неделя – записване
  6. Ежеседмичнни походи и излети
  7. Ежеседмични колопоходи до 30 км при добро време