Прояви през август

  1. Работа с доброволци – втора смяна – 1 – 8 август.
  2. Маркиране на един маршрут.
  3. Обучение на младежи от Германия, Италия, Франция и др.  съмместно с ФММПТ в туристически умения – на 5 август.
  4. Поход в  Рила –  10 – 16 август
  5. Първи колопоход до гр. Болград Украйна и среща с българите от Бесарабия – 27 август – 5 септември – виж Наредбата
  6. Колопоходи до 40 км – всяка седмица.
  7. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя – обяви всеки вторник
  8. Ветераните – ежеседмични всяка събота под Палмите на 2 буна .