Уточнение за провеждане на колопоход до гр. Болград

Поради сложната и противоречива обстановка в Украйна ръководството на похода прие следните решения:

  1. Променя маршрута на похода до гр. Тараклия република Молдова.
  2. Изготва нови правила за колопохода.
  3. Началото на похода да бъде от 08:30 ч. на 28 август 2014 г. пред Община Варна.
  4. Да организира посрещането в гр. Тараклия.
  5. Запазва условията на похода.

Решението е продиктувано от необходимостта да се запази здравето и безопасността на участниците.

Прочетете и Правилата за провеждане на Колопоход до Молдова 2014

Председател на ТД „Черноморски простори”
Атанас Сивков
05 август 2014 г.