Прояви на ТД Черноморски простори за м. декември 2015 г.

1.      Новогодишнен и коледен банкет – 19 декември

2.     Участие в среща на туристи ветерани в Червен бряг – 10 – 12 декември

3.      Участия в тържествен банкет на ТД Трапезица и поход в района на Велико Търново – 19 и 20 декември

4.     Заседание на УС на ТД – 1 ден

5.     Работа по ОС на ТД – 20 – 30 дек.;

6.      Коледен поход в Стара планина – 24 – 27 декември;

7.     Коледна среща на туристите ветерани – 26 дек. на ВПД;

8.     Посрещане на Новата 2016 г. в ресторант Бриз 3 – 31 дек.

9.     Посрещане на Новата 2016 г. в с. Раковсково – 31 дек 2015 -2 януари 2016 г.;

10.Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите

11.Посещения на концерти

12.Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя

Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков