Прояви за месец септември

 1. Подготовка на ученици – доброволци – от 29 август до 10 септември
 2. Маркировка – по отделен план
 3. Участие в среща на ветераните туристи  по покани
 4. Посещение на театрални постановки и концерти във Варна – по обяви
 5. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 6. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 7. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя
 8. Първи преглед за „Оцеляване в планината при летни условия” –
 9. Маркировка – по отделен план
 10. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 11. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:00 ч. при паметника на цар Калоян в центъра на гр. Варна.

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков