Прояви за месец февруари месец 2018

Прояви

на ТД Черноморски простори за м. февруари 2018 г.

/може да настъпят промени/

 1. Поход /зимуване/ в Рила – Семково – 3 – 8 февр.
 2. Участие в квалификационен походи за НЖП – през месеца   
 3. Общо събрание на ТД – 13 февр. /по дневен ред/
 4. Заседание на УС на ТД – 12.02.
 5. Среща с туристи в с. Шипково, Троянско – 17 – 18 февр.
 6.    Предложения за календарен план на ТД за 2018 г.
 7. Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 8. Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 9. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 • Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 • Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

         Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в сградата на СОСЗР.

   Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков