Прояви за месец юли 2018

Прояви
на ТД Черноморски простори за м. юли 2018 г.
/може да настъпят несъществени промени/

 1. Участие в  регионална среща на туристите в Разград – 7 – 8 юли – записване;
 2. Участие в    срещите на туристите ветерани – по покани.
 3. ХХ – ти юбилеен поход „Черноморски бряг 2018” – 14 до 18 юли – виж наредбата.
 4. Две планини два върха Пирин – Вихрен и Рила – Мусала,   както и посещение на Рилските езера /24 – 30 юли/ – записване и има цяла оферта за нощувките и графика;
 5. Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 6. Посещение на театрални  постановки и концерти във Варна през цялото лято „Варненско лято” – по обяви на театрите.
 7. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя – подготовка за колопохода в Сърбия.
 8. Подготовка на Морския поход от 10 – 13 юли.
 9. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план.
 10. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя.
 11. Ветераните туристи се събират в 09:00 ч. на плажа под палмите

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в сградата на СОСЗР.

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков