Прояви за месец март

 1. Поход в Родопите – 1-3 март
 2. Поход до Мадара – по случай 8 март – записване
 3. Оцеляване в планината – 12 – 16 март – виж Наредбата – записване
 4. Обучение по ски 12 – 16  март
 5. Екскурзии в събота и неделя – записване
 6. Ежеседмичнни походи и излети
 7. Ежеседмични колопоходи до 30 км при добро време

Общо събрание на ТД “Черноморски простори”

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 11  февруари 2014 г. (вторник) от 17:00 часа в гр. Варна в  Младежки дом „Орбита” Община Варна зала Концертна   при следния:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността през 2013 г.
 2. Приемане на отчет по член 40 от ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър за 2013 г.
 3. Отчет на Инспектората за 2013 г.
 4. Приемане на календарния план и бюджета за 2014 г.
 5. Избор на делегати за участие в Общото събрание на БТС, БФТВ, ФММПТ и БФТ за 2014 г. и представители  на  Дружеството на Младежкия форум към кмета на Община Варна.
 6. Разни.

Поканват се Всички членове на Дружеството /редовно отчетени за 2013 г./ да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум събранието ще започне един час по – късно, т. е. от 18:00 часа на същото мяста и при същия дневен ред.

Важни туристически прояви през 2014 г.

– 24 – 27  януари – ЕТРОПОЛСКИ БАЛКАН И УЧАСТИЕ В ТЪРЖЕСТВАТА  за Атанасов ден;
– Февруари – х. Паскал – зимен преход – 3 дни;
– 1 – 4 март – Родопите – зимен преход – Триград /третомартенски/;
– 12 – 16 март ДЕСЕТИ преглед за оцеляване в планината – 5 дни – Мальовица 2014;
– Екскурзия до Банат Румъния – април – 3 дни и среща с българите;
– Май – 3 дни – Фестивал на Зелениката в Странджа;
– май / юни – Шести колопоход до Гърция – 8 – 10 дни;
– юни /4-5 дни/ – поклонение на гроба на Кубрат в Украйна;
– 12 – 16 юли – 16 – ти НТП „Черноморски бряг”;
– 1 – 11 август – изкачване на 10 – те планински първенци – 11 дни;
– 28 август – 6 септември – Първи колопоход до гр. Болград – Бесарабия – Украйна;
– Септември – екскурзия до Гърция;
– Екскурзия до Българските светини в Букурещ – съвместно с местни българи

Прояви за месец февруари

 1. 1 и 2 февруари – поход в Родопите – Чернатица – записване
 2. 1 и 2 февр. – зимуване в МИЙКОВЦИ – записване
 3. 11 февруари – общо събрание от 18:00 ч в Младежкия дом
 4. Участие в похода на жените послучай 8 март – 17 февруари до 3 март
 5. Ежеседмични походи и излети
 6. Ежеседмични  колопоходи до 20 км – при хубаво време

Прояви за месец януари 2014 г.

 1. Поход с ученици във Великотърновска област- 2 – 5 януари
 2. Честване но Йорданов ден – КАТЕДРАЛАТА – буна 1 на 6 януари
 3. 11 ЯНУАРИ – 34 Г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ТД – ПОХОД ДО ЛОБНОТО МЯСТО НА ВОЙВОДАТА ХРИСТО ПАТРЕВ – 9:00 на жп. Гара с влак до Дългопол и преход – връщане същия ден с влак
 4. 12 януари – 10:00 ч. Владиславово до ЯЙЛАТА
 5. 18 януари – честване на Бабин ден – записване
 6. 24 – 26 януари – поход до Етрополе и Балкана
 7. Ежеседмични поход и излети в околностите на Варна
 8. Ежеседмични колопоходи до 30 км

ПРОЯВИ ЗА м. декември 2013 г.

–          Среща на туристи от СИ България – 14 и 15 – х. Ксилофор във Велико Търново – записване
–          30 ноември – 1 декември – х. Младост – 110 г. от създаване на Дружеството в Търговище
–          Ежеседмични походи и излети в околностите на Варна
–          Ежеседмични колопоходи по 30 – 40 км около Варна
–          Концерт на хор „Влади Анастасов ” – г художествената галерия
–          Коледен поход – х. Мадарски поход – 24 – 26 декември – записване
–          Коледен поход – Гюрлата – 24 – 26 дек. – записване
–          Новогодишно тържество в РЕСТОРАНТ Варна – 28 дек. – куверт и записване
–          Нова година на х. Паскал – записване – 30 дек – 1 януари
–          Нова година на Шкорпиловци – записване – 30 дек. – 1 януари
–          Съботни излети на туристите ветерани
–          Абонамент за в. Ехо – 10 лв. за година
–          Излети с ученици в събота и неделя
–          Културна програма – посещение на театри, концерти и изложби

Нови статии от нашите походи

Вижте нашите нови статии описващи вълнуващите походи организирани от дружеството с участие на голям брой туристи от всички крайща на България:

10х10х10х10 – кодът на успеха.

проект :   ЗДРАВЕ СРЕД ПРИРОДАТА

За 15-ти път по Черноморския бряг

Туристи на гроба на хан Кубрат юни 2013 г.

Можете да разгледате и снимките в края на статиите.

Младежки проект „Здраве сред Природата”

Младежки проект „Здраве сред Природата”

               Проект с това име започна да се реализира през м. юли 2013 г.  Дейностите  ще бъдат насочени към ученици и младежи, които са ориентирани към опазване на природата и използването й в полза на физическото укрепване. Очаква се привличането на около 35 до 50 младежи, според проявата. Местата за походи и излети са избрани специално, заради екологическата чистота на защитените местности , резерватите и природните паркове.

           Участниците са преди всичко ученици от 5-та ЕГПЧЕ „Йоан екзарх”.  Първите прояви са излети в околностите на Варна, които целят укрепването на здравето на участниците. Екипът на проекта е опитен в реализирането на младежки проекти. Привлечените учители са преди всичко ръководители на модул „Туризъм”. Те са моторът на проекта и трябва да се отдаде благодарност на тяхния труд. Соня Иванова и Желязко Желязков със старание и настроение се включват навсякъде.

           В началото успяхме да разпределим задълженията си в екипа, сключихме граждански договори и съответно осигуряването на проявите. Набелязахме и планински водачи от Дружеството, които с опита си да помогнат за реализирането му.

            ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОБЩИНА ВАРНА.

Атанас Сивков
Ръководител на проекта

15 юли 2013 г.

Нашите предложения за месец август 2013 г.

Туристическо дружество „Черноморски простори” гр. Варна  организира:

1.      Покоряване на 10 –те планински първенци на България 1 до 11 август. Водач Атанас Сивков
2.      Дейности по младежки проект ”Здраве сред природата” от 1 до 30 август;- екип
3.      Участие в празника на Рила – 3 и 4 август; -водач  Атанас Сивков
4.      Екскурзионно летуване в Рила – 7 дни; водач Янка Христова;
5.      Участие в лъчев поход по Стара планина за изкачване на вр. Голям Кадемлия по случай денят на гр. Варна – 8 – 11 август – съвместно с другиге ТД от гр. Варна; – Дочка Спахиева и Атанас Сивков;
6.      Участие в „празника на дантелата” в гр. Калофер – 13 – 16 август; – водач Кирко Жечев;
7.      Поход в  Рила – Седемте планински езера – х. Скакавица – х. Рилски езера – УЦ Мальовица – походи в района – 13 – 18 август; водач Атанас Сивков;
8.      Пети колопоход Варна – Халкидически полуостров /Гърция/ – 24 август – 3 септември; водачи Атанас Сивков и Димитър Станев;
9.      Участие в Денят на туризма на Черни връх – 24 – 26 август съвместно с БТС; – Кирко Жечев;
10.  ТРЕНИРОВЪЧНИ КОЛОПОХОДИ – 30-40км – в събота и неделя; Димитър Станев;
11.  Ежеседмични походи и излети в околностите на Варна – в събота и неделя; водачи от Дружеството;
12.  Събиране всеки вторник от 18:00 ч. пред паметника на цар Калоян, а на 13 август в концертна зала на Младежкия дом;

Национален поход “Черноморски бряг” 2013 г.

Петнадесетият национален поход “Черноморски бряг – 2013” е организиран от ТД “Черноморски простори” – Варна. Походът се провежда традиционно по Българското Черноморско крайбрежие.Участниците ще преминат през територията на резервата Лонгоза, Пясъчните дюни на Шкорпиловци, защитени територии и първата хижа построена по Черноморието. Походът е II категория на трудност.

За допълнителна информация и записвания вижте Наредбата за похода.