Подкрепете благородните инициативи

ПОДКРЕПЕТЕ
БЛАГОРОДНИТЕ ИНИЦИАТИВИ

1. Възстановяване на хижа Богдан в Средна гора с   SMS на №  17777 и текст DMS HIGA  на цена  има и дарителска сметка  

  в банка ДСК клон Отечество – гр. София 

IBAN; BG 75STSA 93 000000024 154

BIC:  STSABGSF

2. Събираме запазени книги за даряване в Двете библиотеки на с. Окорш, обл. Силистра /на читалището и на СОУ/ – вече има туристи, които са дали свои книги за благородното дело

 3.  Абонирайте се за в. Ехо, за да подкрепим издаването му през годината