За нас

ТД „Черноморски простори” е учредено на 11.01.1980 година от 105 уважавани варненски туристи в ДНФ. През годините Дружеството е развивало и развива дейност в интерес на социалния туризъм и продължаване на Алековата идея за опознаване на Родината. Регистрирани сме по закона за ЮЛНЦ в обществена полза, което е в основата на всяка туристическа проява. Приети сме за членове на българския туристически съюз /БТС/ и българската федерация по туризъм /БФТ/. Притежаваме лиценз за дейност от Министерството на младежта и спорта. Регистрирани сме в Централния регистър на Министерството на правосъдие. В момента Дружеството се управлява от Управителен съвет и Общо събрание, което го избира. Контролът на цялата дейност се възлага на Инспекторат. В Дружеството всички работят доброволно, нямаме щатни служители. За да осъществява дейността си сме формирали клубове и комисии по видовете туризъм:
– клубове: юношески и младежки туризъм, пешеходен туризъм, коло – туризъм, воден туризъм, ски–туризъм, авто-туризъм и на туристите ветерани;
– комисии: по екология и по маркировка.
Ще Ви изброя някои от туристическите прояви, които провеждаме през годините:
Клуб за юношески и младежки туризъм: походи в Родопите и Стара планина, поход „Черноморски бряг” с 50 участника по морския бряг, еко-мониторинги, работа с ученици доброволци, бивакуване на палатки, ежеседмични излети и походи в областта, работа с детски градини, засаждане на дървета.
Пешеходен клуб: десетки екскурзионни в планините на България и Балканските държави, ежеседмични излети и походи, подготовка на инструктори и планински водачи, покоряване на 10-те планински първенци, екомониторинги, бивакуване на палатки, участие в републикански прояви: по стъпките на войводата Христо Ботев и Георги Бенковски и други.
Колоездачен клуб: обучение на начинаещи велосипедисти, ежеседмични колопоходи 30-40 км, международни прояви: шест колопохода Варна- Истанбул /Турция/-Варна, осем колопохода Варна – Констанца /Румъния/- Варна, два колопохода до Солун и о. Тасос /Гърция/, копоход Варна – Охрид /Македония/, участие в републикански бревети и състезания.
Воден туризъм: обучение на туристи и техните семейства но гребане, участие в състезания от републиканския календар.
Ски туризъм: обучение по управление на ски и провеждане на ски зимувания.
Клуб по авто- туризъм: провеждане на екскурзии на членове на Дружеството из страната и походи свързани със 100 национални туристически обекта.
Клуб на туристите ветерани: екскурзионни летувания, еднодневни излети и походи в крайградската зона.
Комисия по екология: запознаване на туристите със законите по екология, организиране на екомониторинги и екоекспедиции, залесяване и др.
Комисия по маркировка: обучение на маркировачи /до сега сме обучили около 45 души, а от тях 18 юноши и младежи/, имаме маркирани около 250 км маршрути от билото на Стара планина /Ком – Емине от Ришки проход до Емине и в района на Камчийска планина, Побити камъни, Дългопол и маршрутите в зоните за отдих на Варна/.
Уникални прояви, които са инициирани от Дружеството и се провеждат с участието на туристи от цялата страна:
– национален туристически поход „Черноморски бряг”се провежда за 12 път с над 160 участника;
– международни колопоходи до: Истанбул – 6 пъти, Констанца – 8 пъти, Солун – о. Тасос – 2 пъти , Охрид – 1 път;
– ученически поход по брега на морето „Черноморски бряг” – 2 пъти;
– Спортно–туристически състезания на морския бряг – 14 пъти;
– Преглед на оцеляването в планината при зимни условия „Мальовица” – 6 пъти и веднъж с ученици;
– Учредяване на сдружение Североизточна България с провеждане на няколко десетки туристически прояви и възраждане на туризма и други.
Това е само една част от нашата дейност и заради убедеността ни, че трябва да продължим Алековата идея ще продължим да работим за нея.

Секретар на ТД „Черноморски простори”
Атанас Сивков