Клубове

Клубове към ТД”Черноморски простори”

Тук можете да намерите полезна информация за всички клубовете на Дружеството. В различните страници са разгледани обстойно дейността и кратко резюме за всеки клуб. Всички клубове са отворени за нови членове като записването в тях става лесно и бързо. За това има изготвена процедура, която ръководството на дружеството е оптимизирало с цел премахване на излишното губене на Вашето време. Включването в някои от клубовете е възможно само на членове на дружеството без допълнителни такси или условия. Единствените изисквания са за участие в мероприятията на клуба и членството в клуба да носи само положителни емоции. За информация и записване използвайте телефоните, посещение в офиса на дружеството или чрез електронната поща.

Участиците от различните клубове формират представителни отбори и групи за участие в състезания или прояви от национален, регионален, общински и местен характер.