Информация за международен колопоход Варна – република Украйна – Варна

ТД “Черноморски простори” Варна организира Първия международен колопоход Варна – република Украйна – Варна 27 август – 5 септември 2014 г.

Можете да се запознаете с Правила за провеждане на Първия международен колопоход Варна – република Украйна – Варна 27 август – 5 септември 2014 г.