35 години ТД „Черноморски простори”

ТД „Черноморски простори” Ви кани да честваме нашата 35-та годишнина на 11 януари 2015 г.  във Варна

време:  начало 12:00 ч. на 11 януари /неделя/ 2015 г.
  място: ресторант на Община Варна

  11:30 до 12:00    –   Тържествено посрещане на  участниците   пред  Общината, обща снимка ;
  12:00  до 17:00  –    кратък доклад, награждаване, приветствия, изказвания и кратък концерт;  тържествен обяд /при заявка/  в ресторанта на Община Варна

Срок за заявки: 5 януари  2015 г.

Допълнителни данни:
осигурена е нощувка / цена 14 – 16 лв. на легло/; обядът е на стойност – 13,00 лв. /заявете предварително до 5  януари 2015 г./
сайт на Дружеството : www.bgturist.com
Е – mail: prostory@abv.bg  на които може да подавате заявки и допълнителна информация,  присъствие и др.
телефони за контакт: 052 / 802 – 302; 0882 995 030
адрес: 9020 гр. Варна ж.к. Младост бл. 124, вх. 6, ап. 1
Атанас Йорданов Сивков    Skype: ais540530