Общо събрание – промяна

Поради удължаване на грипната ваканция и удължаване на забраната за общи мероприятия в общински зали датата за общото събрание се променя и ще бъде проведено на 09.02.2015 г. в зала 17 на Младежки дом Варна от 18:00 часа.