Прояви за месец ноември 2018

Прояви
на ТД Черноморски простори за м. ноември  2018 г.
/може да настъпят несъществени промени/

 1. Участие в традиционната среща на туристите в Македония по покана – 24 и 25 ноември ;
 2. Поход в Славянка и Беласица – 24 – 28  ноември – записване
 3. Поход на НИАР „Мадарски конник” – 13 и 14 окт – записване;
 4. Участие в    срещите на туристите ветерани – по покани.
 5. Маркировка /опресняване/ в района Мадарски конник – по отделен план.
 6. Маркиране на нов туристически маршрут в Родопите – вр. Беликорски камък – 2-4 ноември;
 7. Посещение на театрални  постановки и концерти във Варна  – по обяви на театрите.
 8.  Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя .
 9. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план.
 10. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя.
 11. Абонамент за в. Ехо за 2019 г. – целогодишен абонамент – 12,00 лв.

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в сградата на СОСЗР.
Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков
Събираме се всеки вторник в сградата на СОСЗР – Варна; – влизането с членски карти на СОСЗР.