Прояви януари


Прояви на ТД Черноморски простори за м. януари 2019 г. /може да настъпят промени/

 1. Поход в района на х. Чернатица – Родопи;
 2. Участие в Йорданов ден – 6 януари;
 3. Участие в квалификационен походи за НЖП – през месеца;
 4. Поход в ИАР „ Мадарски конник” – 12 и 13 януари – заявка и
  честване на рождения ден на Дружеството;
 5. Заседание на УС на ТД –
 6. Честване на Бабин ден – 19 януари
 7. Екскурзия до гр. Етрополе – 26 и 27 януари и участие в празниците
  за Атанасов ден;
 8. Предложения за календарен план на ТД за 2019 г.
 9. Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 10. Посещение на театрални постановки във Варна – по обяви на
  театрите.
 11. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 12. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 13. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от
17:00 ч. събиранията в сградата на СОСЗР.
Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков