Покана и дневен ред за ОС на ТД “Черноморски простори”

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 26 февруари /вторник/ 2019 г. от 17:00 часа в гр. Варна  ул. „Столетов” № 3 / в дома на СОСЗР/   и на основание на решение на УС на ТД от 21.01.2019 г.  при дневен ред описан в прикачения файл