Прояви за месец септември

Прояви
на ТД „Черноморски простори” за м. септември 2019 г.
/може да настъпят промени/

1. Международен поход по колоездене до гр. Истанбул – 29 авг. – 10 септ.
2. Световен ден на ходенето – 28 септември /събота/ – домакинство на ТД „Черноморски простори” на Ковшак чешма – поканен е целият град;
3. Участие в:
– Поход в Стара пл. – по график на х. Узана;
– Поход до х. Младост – по покана – 14 и 15 септ. – записване;
4. Среща на туристите ветерани в Албена с домакин КТВ „Одисей” Добрич – 13 – 15 септември – записване;
5. Бивакуване на палатки;
6. Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
7. Плажуване със здравословна цел
8. Участие в срещи на туристите ветерани – по покани;
9. Посещение на театрални постановки във Варна – по обяви на театрите.
10. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
11. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
12. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя
Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:00 ч. събиранията в парка на цар Калоян.
Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков