Кризисни мерки

Във връзка с обявеното извънредно положение, ТД “Черноморски простори” Варна ограничава своята дейност за масово събиране на туристи и своите прояви, което е в сила до 13.04.2020 или до друго решение на Народното събрание. Моля всички да спазват предписанията на Министерството на здравеопазването за спазване на лична хигиена и да не се събираме без причина.

Отпадат проявите:

  • Оцеляване в планината при зимни условия – Малоьовица.
  • Екскурзията до гроба на Кан Аспарух
  • Участие в поканите на други туристически дружества.

С уважение УС на ТД”Черноморски простори” Варна