Прояви на ТД Черноморски простори за м. юли 2021 г.

 1. НТП „Черноморски бряг 2021” виж наредбата – 17 – 21 юли 2021
 2. Оцеляване в планината при летни условия ТЕШЕЛ 2021 – 30.06. – 4.07. 2021 – виж наредбата ;
 3.  посрещате на ДЖУЛАЯ на брега на морето, в планината Родопи – 1 юли 2021
 4. поход в СИ България „С буйна кръв в Лудогорието” – 3 и 4 юли;
 5. поход в Стара планина 20 – 25 юли /може да се промени/
 6.  Заседание на УС на ТД –  
 7.  Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 8.  Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 9. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 10. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 11. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

         Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:30 ч. до пам. на цар Калоян.

   Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков