Прояви на ТД „Черноморски простори” за м. юни 2021 г.

 1. Подготовка на 23 НТП „Черноморски бряг 2021” виж наредбата – 17 – 21 юли 2021
 2.  Добруджа е морет0 – 5 и 6 юни с. Тюленово и Камен бряг
 3. Първо Оцеляване в планината при летни условия ТЕШЕЛ 2021 – 30.06. – 4.07. 2021 – виж наредбата ;
 4.   ОС на БТС – 12 юни
 5. ОС на ТД „Черноморски простори” – 19 юни Ковшак чешма – виж Поканата;
 6. Екскурзия със СОСЗР – 22 – 24 юни – Карлово – Калофер – Сопот и др.
 7. поход в Стара планина  /може да се промени/
 8.  Заседание на УС на ТД –  18 юни
 9.  Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 10.  Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 11. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 12. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 13. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

         Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:30 ч. до пам. на цар Калоян.

   Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков