Прояви за месец август 2018

Прояви
на ТД Черноморски простори за м. август 2018 г.
/може да настъпят несъществени промени/

 1. Участие в регионална среща на туристите от североизточна България.
 2. Участие в срещите на туристите ветерани – по покани.
 3. Изкачване на 10-те най-високи върха на България – 1 – 9 август /наредба/.
 4. Първи колопоход до република Сърбия – 15 – 25 август /наредба/.
 5.  Екскурзионно в Родопите: Мусала, Близнаците, Грънчар, и Маришки циркус – 26 – 30 август ;
 6.  Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 7. Посещение на театрални  постановки и концерти във Варна през цялото лято „Варненско лято” – по обяви на театрите.
 8. Коло–походи до 30 км – всяка събота или неделя – подготовка за колопохода в Сърбия.
 9. Подготовка на Морския поход от 10 – 13 юли.
 • Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план.
 1. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя.
 • Ветераните туристи се събират в 09:00 ч. на плажа под палмите

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в сградата на СОСЗР.

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Предстоящи прояви

Предстоящи
Важни и невероятни прояви
Организирани от ТД „Черноморски простори”

 1. Изкачване на 10 –те най – високи върха в България – 1 – 9 август 2018 г. /заявка/.
 2. Първи международен колопоход до република Сърбия – 15 – 25 август /записване/.
 3. Екскурзионно в Рила – Мусала, Близнаците, Грънчар, х. Чакър войвода и х. Марица – 26 – 30 август, съвместно с ТД „Бунай” гр. Панагюрище.
 4. Екскурзия до гр. Охрид /Македония/ и гр. Тирана и Дурас /Албания/ – от 5 до 10 септември – виж офертата
 5. Екскурзия до гроба на Кан Кубрат в Украйна – октомври – 6 дни.
 6. Екскурзии по желание на туристи от дружеството.

Заявки на: 0882 995 030 и prostory@abv.bg

Прояви за месец юли 2018

Прояви
на ТД Черноморски простори за м. юли 2018 г.
/може да настъпят несъществени промени/

 1. Участие в  регионална среща на туристите в Разград – 7 – 8 юли – записване;
 2. Участие в    срещите на туристите ветерани – по покани.
 3. ХХ – ти юбилеен поход „Черноморски бряг 2018” – 14 до 18 юли – виж наредбата.
 4. Две планини два върха Пирин – Вихрен и Рила – Мусала,   както и посещение на Рилските езера /24 – 30 юли/ – записване и има цяла оферта за нощувките и графика;
 5. Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 6. Посещение на театрални  постановки и концерти във Варна през цялото лято „Варненско лято” – по обяви на театрите.
 7. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя – подготовка за колопохода в Сърбия.
 8. Подготовка на Морския поход от 10 – 13 юли.
 9. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план.
 10. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя.
 11. Ветераните туристи се събират в 09:00 ч. на плажа под палмите

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в сградата на СОСЗР.

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Изпълнени прояви

 1. 72 НТП „По стъпките на четата на Христо Ботев от Козлодуй – Околчица” от 27 май до 2 юни – 7 участника и най – възрастния Руска Стефанова – 78 години  /общо над 1250 участника и от тях над 95 % бяха ученици/.
 2. Екскурзия до гроба на Кан Кубрат „Кубрат събира потомците си” 5 – 13 юни с 48 участника.
 3. Шестата национална среща на туристите ветерани „Варненска пролет” от 22 до 24 юни с над 90 участника и празнуване на „Еньов ден” на 25 юни.

Председател на ТД „Черноморски простори”

Атанас Сивков

Прояви за месец март 2018

Прояви

на ТД Черноморски простори за м. март 2018 г.

/може да настъпят промени/

 1. Оцеляване в планината /зимуване/ в УЦ „Мальовица” Рила  21 – 25 март
 2. Участие в поход за НЖП – 1 – 6 март /в Разград/
 3. Участие в поход по случай националния празник 3 март в Родопите /2 – 5 март/ с изкачване на вр. Св. Илия от с. Ягодина.
 4. Честване на 8 март – 12:00 ч. в ресторант „Комити” – записване
 5. Честване на 8 март на х. Мадарски конник – 10 – 11 март – записване
 6. Обучение за каране на ски 21 – 25 март в Рила
 7.  Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 8. Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 9. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 10. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 11. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в сградата на СОСЗР.

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Покана за Общо събрание

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 13 февруари /вторник/ 2018 г. от 17:00 часа в гр. Варна  ул. Столетов № 3 /домът на СОСЗР/     при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2017 г.
 2. Приемане на отчет по чл. 40 по ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър за 2017 г.
 3. Отчет на  Инспектората  за 2017 г.
 4. Приемане на календарния план и бюджета за 2018 г.
 5. Избор на Председател на ТД, членове на УС на ТД, инспекторат на ТД, председатели на отделните клубове.
 6. Избор на делегати за ОС на БТС /извънредно ОС – конгрес/, БФТ, БФТВ, ФММПТ за 2018 г. и представители за Младежкия форум към Община Варна.
 7. Разни /за членския внос, членските карти, наемите на имущества и други/.

Поканват се всички членове на Дружеството /редовно отчетени за календарната 2017 г./ да  присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум ОС ще започне един час по-късно. Мястото не се променя.

Прояви за месец февруари месец 2018

Прояви

на ТД Черноморски простори за м. февруари 2018 г.

/може да настъпят промени/

 1. Поход /зимуване/ в Рила – Семково – 3 – 8 февр.
 2. Участие в квалификационен походи за НЖП – през месеца   
 3. Общо събрание на ТД – 13 февр. /по дневен ред/
 4. Заседание на УС на ТД – 12.02.
 5. Среща с туристи в с. Шипково, Троянско – 17 – 18 февр.
 6.    Предложения за календарен план на ТД за 2018 г.
 7. Маркировка /опресняване/ – по отделен план.
 8. Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите.
 9. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя
 • Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план
 • Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

         Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 17:00 ч. събиранията   в сградата на СОСЗР.

   Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Прояви за месец август

 1. Изкачване на 10 – те най – високи върха на България от 30 юли до 6 август – заявка – А. СИВКОВ;
 2. Работа с младежи – доброволци 6 – 16 авг – по отделна програма;
 3. Пръскане за кърлежи и поддържане на бивака за  младежкия сбор  от 7 до 9 август;
 4. Провеждане на пеши поход с младежи от Европа – около 40 души- на 10 август – МЛАДЕЖИ;
 5. Провеждане на първи международен колопоход Варна – Болград /Украйна/ 15 – 24 агуст – начало 08:30 ч. на 15 авг. Пред Общината – А. Сивков и Д. Станев;
 6. Екскурзионно в Родопи – М. Цалта;
 7. Поход в Рила – М. Цалта;
 8. Честване на 122 г. туристическо движение на Черни връх Витоша на 25 и 26 август – записване;
 9. Ежеседмични Походи до плажа за укрепване на здравето- водачи;
 10. Маркировка – по отделен план;
 11. Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите;
 12. Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя – Д. Станев;
 13. Участие в походи по покани на други ТД или клубове;
 14.  Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план;
 15. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя;
 16. Ветераните – туристи всяка събота от 9:00 ч. на плажа до 2 – ра буна до палмите.

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:00 ч. при паметника на цар Калоян в центъра на гр. Варна.

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков

Прояви за месец юли

Прояви

на ТД Черноморски простори за м. юли 2017 г.

1.     Участие  честване на 1 юли – 1 юли Тутракан;

2.      Екомониторинг и поддържане на биваците за 19 – ти НТП „Черноморски бряг 2017”;

3.     Провеждане на 19 – ти НТП „Черноморски бряг 2017” 8 – 13 юли;

4.     Екскурзия до  гр. Карлово – честване на Васил Левски – 150 години от рождението му – 15 – 18 юли;

5.     Походи до плажа за укрепване на здравето;

6.      Маркировка – по отделен план;

7.      Посещение на театрални  постановки във Варна – по обяви на театрите;

8.     Коло – походи до 30 км – всяка събота или неделя;

9.     Участие в походи по покани на други ТД или клубове;

10. Екскурзии по договаряне и съгласно календарния план;

11. Ежеседмични походи и излети през събота и неделя

Обявите за проявите в сайта на Дружеството и всеки вторник от 18:00 ч. при паметника на цар Калоян в центъра на гр. Варна или в сградата на СОСЗР.

Записвания и справки на тел 0882 995 030 Атанас Сивков