Докосване до историята и красотата

Проведохме поход из Русенския район с ученици от модул „Туризъм” на 5-та ГПЧЕ „Йоан Екзарх” от гр. Варна по традиция в средата на м. юни. Участниците бяха подбрани от 9, 10 и 11 класове на гимназията, активни туристи и участници в проведените от учителите походи и излети в околностите на града. До тогава бяха посещавани главно исторически и географски местности като: ПЗ „Побити камъни”, кр. Петрича и Мъглиж, ПП „Златни пясъци”, ЗМ „Ракитника” и „Лимана”, Аладжа манастир и редица други интересни и важни местности. Предстоеше провеждане на поход в един непознат и интересен район с посещение на важни обекти от нашата история и едни от най – красивите места. Подготовката за проявата предвещаваше интерес на учениците към предстоящото. Изпращането от родителите ни даваше основание да очакваме коректност по време на проявата. Имахме предварителен инструктаж за екипировката, храненето, мерките за безопасност и други важни моменти от похода.
Времето малко ни пооплаши, защото започна да вали дъжд, но се надявахме да прояви милост пред желанието да изпълним програмата. Около 10, 00 часа бяхме на първия обект ИАР „Сборяново”, където ни посрещнаха усмихнати и компетентни ескурзоводи и служители /дъждът спря окончателно/. Разделиха ни на групи по 8 души и започна беседата и посещението на т.н. Царска тракийска гробница. Следваше задаване на въпроси от учениците и получихме изчерпателни отговори. После посетихме ИМ „Демир Баба теке” и отново имаше беседа за миналото на района. Оттам се отправихме към гр. Разград и посещение на кр. Абритус. Беседата от уредника на музея повдигна много въпроси и съответно получихме отговори. Разгледахме експозицията и обходихме цялата разкрита част на крепостта.
Продължихме с приповдигнато настроение към Русе. Градът ни прие гостоприемно и времето ни позволи да се разходим покрай великата р. Дунав. След това нощувахме на хижа Приста. Хижарката ни посрещна гостоприемно и настаняването стана за минути. Личеше си, че хижата има добър стопанин и опитен организатор. Разгледахме с интерес музеят на организираното туристическо движение в града. Вечерта продължи с инпровизиран преглед – концерт и изпълнения на стихове, песни, танци и викторина. Оживлението се поддържаше от импровизациите на китара на Дидо, стиховете на немски и обработени на български на Илия и народните и естрадни песни на редица талантливи ученици. Настроението се повдигна и от компетентното жури и раздадените предметни награди от ТД „Черноморски простори”.
На другия ден следваше ранно ставане и тръгване към обектите още в 7:30 часа. Нямяше успали се и предадохме стаите на хижарката без проблеми / може би малко ученически групи могат да покажат това при посещението на туристически хижи!?/. Тръгнахме към първия обект отново с дъжд и желание за спирането му при пристигане. Всички имаха или дъждобрани или чадъри, което улесняваше пребиваването ни. Местният екскурзовод Сашо Попов през цялото време компетентно разказваше за исторически събития и характеристиката на Поломието. Първо посетихме кр. Червен след това Ивановските скални манастири и се насладихме на красотата на меандрите на р. Русенски Лом. Най – много време ни отне докато се снимахме и се наслаждавахме на невероятната красота. Просто ние бяхме в Рая на цветята, билките и шеметните песни на птичките. Последва посещението на Басарбовския манастир и Пантеона в града. Поклонихме се на революционерите и всички заслужили български деятели родени или живяли в града. Следваше преход до Варна и преценяване на случилото се през тези дни. Този поход нямаше да постигне целите си ако не бяха усилията на учителите: Соня Иванова, Желязко Желязков, Димитрина Спасова и Петранка Костадинова. Своите усилия дадоха и младото семейство Куртеви като планински водач и заместник – председател на клуба за ЮМТ към ТД „ Черноморски простори”. Искаме да изкажем нашата благодарност на Община Варна за финансовата подкрепа на похода.
Разделихме се като приятели на историята и природата с надеждата да продължим това благородно дело, основано от Алеко Константинов и продължено повече от столетие.
С туристически поздрав!
Секретар на ТД „ Черноморски простори”
Атанас Сивков