Описание на маршрут до лобно място на войводата Христо Патрев

Маршрут гара Дългопол – лобно място на войводата Христо Патрев – гара Комунари (с. Аспарухово, област Варна)

Маркировка – лентова – бял-син-бял.
Време – 6-7 часа.
Изходен пункт – гара Дългопол /може да се използва обществен транспорт – влак, автобус/Описание на маршрута: Слиза се на гара Дългопол и се тръгва на юг, пресичат се жп линиите, преминава се по желязно мостче вляво от стадиона. Пресичаме полянка и след 5 минути достигаме до асфалтов път /водещ до с.Красимир/. Преминаваме по моста над река Голяма Камчия и се движим по асфалтовия път. Пред нас са възвишенията от Камчийския дял на Стара планина. След 15 минути достигаме до Карова чешма /единствена по маршрута/. Започва леко изкачване. Пътят продължава на запад за селото, а ние го напускаме и продължаваме на юг. Вляво от нас се намират лозя и вилна зона. Изкачваме се на върха по пътя до достигане на голям бетонен басейн /използван за напояване/ /60 минути/. Спираме за кратка почивка. Гледката на север е великолепна към Рояшкото плато и град Дългопол, на изток към село Сава, на запад – възвишенията над Комунари, вр.Арковка и широколистните гори над Сладка вода. Оттук навлизаме по камионен горски път в дъбова гора. Движим сe на югозапад и след 40-50 минути /1,5 часа/ излизаме на каменист път и водопровод. Завиваме вляво /юг/ и след около 1 км се отклоняваме вдясно /запад/. Следват появата на няколко кръстовища, като ние следим маркировката и стрелките. Излизаме на обширна нива. На юг гледката е великолепна с появаа на характерни възвишения и остри скали, напомнящи за легендите на Вълчан войвода и неговите скрити съкровища. Продължаваме движението на запад по широка просека в гората. Движим се по трасето на нефтопровод. Следват три изкачвания и слизания в продължение на 40-50 минути. Пред нас се открива гледката към с.Аспарухово, вис. Града, хребета на Манастирски рид и стръмните скали на Горолома. Не се отклоняваме никъде, защото има опастност от загубване. Достигаме до борова гора вляво /3,5 часа/, в която има широка просека на юг /към язовир Цонево/. В случай че продължим напред навлизаме в непристъпното Мечо дере. След около 500-600 метра вляво се отклоняваме към паметника на войводата Христо Патрев*. Тук е подходящо да се направи по-продължителна почивка и да се поднесат цветя на войводата. Местността е известна под името Лиса могила.
Връщаме се по обратния път до просеката, като посоката на вървене е вляво /юг/, преминаваме през залесена гора с бреза и бор като слизаме към язовира. Слизаме към рекичката Мечо дере (20 минути). Вляво е язовит Цонево, а пред нас е с.Аспарухово**. Маршрутът може да се преодолее в две посоки – към с.Аспарухово /50 минути/ или до гара Комунари /2,5 часа/.
Първият вариант може да продължи по коларския път към гробището, покрай микро-язовира и Аспарухово.
Вторият вариант: Изкачваме се на западния бряг на Мечо дере. Движим се покрай гората по оформени пътеки /30 минути/ в посока север към гара Комунари. Пресичаме нивите /200 м/ и излизаме на чакълиран път. Пресичаме го и се движим по коларски път през нивите към гората. Вдясно остават скалите над селото, а вляво гара Аспарухово. След 600 метра навлизаме в смесена гора. Теренът е равнинен. Следим пътя, който слиза към селото. Следва излизане на асфалтов път /Дългопол – Аспарухово – Айтоски проход/, завиваме вляво и след 500 метра завиваме вдясно към гарата.

Картинка: http://www.bgturist.org/e107_images/custom/Dylgopol-Komunari.jpg
* Войводата Христо Патрев – роден в с.Шипка /сега град/, участик в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа – 1868г.; заловен от турците, осъден на заточение. Избягва и се включва активно в подготовката на Априлското въстание – 1876г. като войвода на Тревненската чета. След разгрома на въстанието разпуска четата и се отправя към Варна. Загива в м. Лиса могила до с. Ченге /днешно Аспарухово, Варненско/ в началото на месец юни.
** с.Аспарухово, област Варна – намира се на жп линията Варна-Карнобат. В селото има изграден исторически музеен комплекс, включващ няколко автентични къщи, показващи местните бит и занаяти. Старото село се намира под водите на язовир Цонево, а църквата е разглобена и наново сглобена на ново място. В близост се намира ПЗ „Чудните скали” и височината Града с крепост, наречена Овчага
с. Комунари, област Варна – важен жп възел на линията Варна-Карнобат и за Шумен.