Природата и младите хора

ПРИРОДАТА И МЛАДИТЕ ХОРА

       Това е наименованието на проекта, който защитихме пред Община Варна. Кандидатствахме пред общината за Младежки проекти 2012 г., което даваше възможност да работим с младежи и ученици от 15 до 30 години. Сформирахме специален екип от младежи, членове на туристическо дружество „Черноморски простори” и готови да изпълнят със съдържание всичко планирано като прояви и най – важното да се лишават от свободното си време, за да помогнат на учениците да се докоснат до Природата. Разбираше се, че ще срещнем трудности, особенно в смисъла на различните характери и предпочитания на учениците. Тук нямаше подбор на участниците, а преди всичко се разчиташе на ентусиазма им, преди всичко  на желанието им да се изграждат като съвременни млади хора.

Какви цели се поставихме?
Преди всичко основната цел е да се стимулират младите хора да си осмислят творчески свободното си време, като се научат да живеят природосъобразно и здравословно, да се стремят да опазват чиста Природата. Не на последно място в края на проекта да си кажат: Да ние сме част от това, което разбираме под думите: „Екология и опазване на околната среда.”.
Надяваме се да променим: отношението към Природата, към водене на природасъобразен начин на живот, опознаване на районите на проявите, положително отношение към маркираните туристически пътеки и екопътеките около Варна.
Партньорите ни по проекта са : ЕГ „Йоан Екзарх” и ТД „Голямата хурка”.

Какво ще правим по проекта: излети и походи по туристическите пътеки около Варна, екомониторинги, излети по немаркирани пътеки в района на КК Шкорпиловци, палаткови биваци, спортно – туристически игри на морския бряг, обучение по гребяне, Нептунова вечер, кръщаване на участниците с морски и планински имена, провеждане на екопоходи в района на Крумова крепост и х. Младост до гр. Търговище, запознаване с исторически обекти и географските дадености на р. Камчия, резерват Устието на р. Камчия, подкрепящите резервати, защитените местности и изискванията към поведението на хората в тях.

Времето на проекта е 5 месеца / от юни до октомври /. В графика за изпълнение на проекта по месеци са включени прояви, утвърдени от Общината. Особенно активни в дейностите са учениците, които са организирани и водени от учителите Соня Иванова и Желязко Желязков. Това са преподаватели с утвърдени възможности по модул „Туризъм”, провели десетки походи и излети. Опитът им за работа с учениците е особенно ценен не само за нас, но преди всичко за изграждането на бъдещите успешни личности. Не трябва да забравяме, че като водачи са използвани Даниела Куртева, Димитър Куртев и Галин Сивков, които са част от екипа по проекта. Неоценима помощ ни оказаха и туристи от Дружеството по време на бивакуването на палатки и почистването на районите от боклуци и тяхното извозване.
До края на м. август проведохме три похода в околностите на Варна, обучение по построяване на палатки, бивакуване на морския бряг, обучение по гребане в морето, спортно – туристически състезания, Нептунова вечер, кръщаване с морски имена. Ентусиазмът на участниците бе на много високо ниво. Предвидените като брой 30 души често се превишаваше до 40 – 45 души. Това само по себе си говореше за правилно подбраните прояви и ползата от тях. Някои за първи път се докосваха до палатки и до бивакуването, както и до тънкостите на гребането.

Това е само част от дейността по проекта, предстои още много работа по него. Приключването му ще доведе до пребиваване на хижа, еко – походи, издаване на дипляни и записи на дейността на DVD, които ще се раздадат на участниците.
Проектът е реализиран, с финансовата подкрепа на Община Варна.
С тази своя дейност Дружеството ще постигне една от своите най – важни цели – Да приобщим младите хора към опазване на Природата, за да я предадем и на бъдещите поколения.

Ръководител на екипа по проекта
Атанас Сивков
Снимките са от архива на проекта и на ръководителя