проект : ЗДРАВЕ СРЕД ПРИРОДАТА

МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ 2013 г.

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ”

проект :   ЗДРАВЕ СРЕД ПРИРОДАТА

                 Целта на този проект беше да се използват природните даденостите през свободното си  време за подобряване на здравето на учениците.  Използвайки пребиваването сред природата, нейното разнообразие и естественност,  повишихме физическите възможности на младежите, както и информираността им за полезността от правилното поведение без риск за здравето им.
Основните дейности, които проведохме са: излети, походи, бивакуване на палатки, спортни и туристически състезания, беседи.
Резултатите ще бъдат наблюдавани: подобряване на физическите състояния, информираност за влиянието на природата върху личността, организираност на индивида за работа в екип, създаване на навици при пребиваване сред природата и водене на екологически начин на живот, както и опазване природата.

           Проблемът, върху който работихме е подобряване на здравето на учениците чрез използване на природните дадености.

          Основната цел, която постигнахме е: използвайки природните дадености да подобрим  навиците  към водене на здравословен начин на живот.

             Приоритетите, ни бяха: подобряване на физическото състояние на участниците; убедихме участниците в потребността от водене на здравословен начин на живот; природата е извор на здраве и ние трябва да я използваме; екологично поведение, както безопасно поведение при различни сезони и различни температурни условия. Подобрихме  комуникацията на участниците с природата и  да работят в екип
С провеждането на проявите от проекта  осмислихме свободното време на учениците и младежите към воденето на здравословен начин на живот.           Основно нашият проект съответства на основната цел на програма „Младежки проекти” за осмислене на свободното време на младите хора.            През отделните етапи на проекта бяха включени от 35  до 52 ученици и младежи от гр. Варна на възраст от 15 до 29 години Очакваме въздействието на проявите от проекта да бъдат върху: ученици  –   100  души и младежи около 45 души. Допълнително въздействие ще има върху младежи, които ще прочетат в медиите и се информират от издадените дипляни.

В проекта изпърнихме дейностите:

–           Излети /в ПП „Златни пясъци”/;
–          Походи /с. Горица – с. Самотино – с. Шкорпиловци/;
–          бивакуване на палатки на морския бряг;
–          спортно-туристически състезания на морския бряг и в планината;
–          пребиваване в защитени местности, природни паркове и резервати/ПП „Сините камъни”, ПП „Златни пясъци”, зм „Камчийски пясъци” и „Карандила” и др./;
–          посещение на исторически обекти: крепост на нос Св. Атанас, археорогическите резервати Котел и Жеравна, музей и Природо – научен музей в Котел;
–          пребиваване на хижа в Сливенската планина, еко-мониторинг и беседи за влияние на природата, метеорологичните условия и сезоните върху човека.

        Беседите бяха навсякъде тематични и свързани със здравето и безопасното пребиваване сред Природата.

Партньори по проекта бяха:

  1. Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх” гр. Варна
  2. ТД „Владислав Варненчик” гр. Варна

Начална дата: 1 юли 2013 г.

Крайна дата:   30 октомври 2013 г.

Продължителност  : 4 /четири/месеца

Атанас Йорданов Сивков – ръководител

  Специализиран екип
–      Даниела Любомирова Куртева
–     Ива Атанасова Атанасова
–     Галин Атанасов Сивков

 Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна.